Kdy využít systémovou integraci

Zkusme společně definovat, co si pod pojmem Systémová integrace představit, a kde je - a tedy i systémový integrátor - nezbytná.
Článek vyšel v Moderním řízení 7/2012.
Celý příspěvek (PDF/244kB)


Soulad soukromého života a role projektového manažera

Řada PM si stěžuje na obtížnost kombinace svých úkolů v práci a možnosti soužití s rodinou a obviňují sebe, zaměstnavatele či klienta. Kde je chyba? A jedná se vůbec o "chybu"? Není to spíše "vlastnost"?
Příspěvek na konferenci SPR ve Zlíne "Rozum a Emoce" nedává návod, ale odhaluje některé mýty znemožňující nám rozpor řešit.
Celý příspěvek (PDF/500kB)

Podnikové, programové a projektové cíle

Komu dávat vinu, pokud projekt nenaplní obchodní cíle firmy? Zkusme uvažovat trochu netendenčně..
Celý příspěvek (PDF/145kB)
Příspěvek na konferenci "Beyond Project Management" 2011.


Systém školení a růstu PM v Logice CEE

Jedním z hledisek, kterými se můžeme dívat na projektového manažera je hledisko vzdělávání a sebevzdělávání. Má PM snahu o to, aby ... Celý příspěvek (PDF/508KB). Příspěvek na konferenci Symphery "Projektové řízení jako řemeslo" v listopadu 2010. Sborník konference je tady.

 

Univerzální recept neexistuje!

Co je to úspěšné IT? Univerzální recept zřejmě nenajdeme, ale existuje několik principů, které celkovému úspěchu mohou napomoci.
Článek o velkých projektech a jejich úskalích jsme napsali společně
s kolegou Martinem Zelenkou. Celý článek (PDF/300KB).
Vyšlo v příloze HN "Bankovnictví" 09/2010


Od reality k žádoucímu stavu

Volné pokračování dvou předchozích článků z CIO - Business Wold. Možné kroky ke zlepšení stavu a malé politicky nekorektní odbočení. Celý článek (PDF/77KB).

Vyšlo v příloze HN "ICT Revue" 09/2009


Realita systémové integrace

Jak se SI vyvíjí a co ji v budoucnu čeká? Včerejší zkušenosti, dnešní praxe a jeden optimistický scénář pro budoucno. Celý článek (PDF/82KB).

Vyšlo v časopisu "CIO-Business World" 07-08/2009


Lesk a bída systémové integrace

Jak se odlišuje úspěšný dodavatel IT řešení od systémového integrátora? Proč tak často chtějí interní útvary IT dělat integraci sami? Co je vůbec úlohou kvalitního systémového integrátora? Pokračování .... (PDF / 99KB)

Vyšlo v časopisu "Business World" 2/2008

Teorie outsourcingu v praxi

V poslední době jsou velká očekávání vkládána do outsourcingu - vymístění některých činností vč. odpovědnosti za ně na externího dodavatele. Myšlenka je skvělá, ale k realizaci často nedojde. Proč? Rád bych posloužil pár příklady, se kterými jsem se setkal na konkrétních projektech v České republice a na Slovensku. Pokračování .... (PDF / 79KB)
Vyšlo v příloze "Outsourcing 2004" časopisu Computerword 9/2004

Přednáška o Kritickém řetězu na MFF UK

E.M.Goldratt v praxi.
Přednáška byla konána v rámci kurzu "Projektové řízení" v prosinci 2006.

Slajdy jsou tady (PDF - 950KB).


Je možné outsourcovat provozování mobilní telekomunikační sítě?

První reakce člena představenstva odpovědného za síť kteréhokoli mobilního operátora na takovou otázku bude odmítavá. Budeme-li na něj tlačit, aby řekl důvody pro své odmítnutí, řekne, ... Pokračování tady (PDF/85KB).
Vyšlo v časopisu Convergence 10/2003

Rozhovor, který se nikdy nekonal

Během posledních let jsem měl řadu příležitostí mluvit s lidmi z ICT průmyslu na téma outsourcingu. Zdá se, že stanoviska odpůrců jsou často plná nezdůvodňovaných či nezdůvodnitelných frází.
Formou fiktivního rozhovoru mezi externím konzultantem a CIO velké firmy chci polemizovat alespoň s několika takovými klišé. Netvrdím, že vše je absolutní pravda ...Pokračování (PDF /135KB)

Vyšlo v časopise Data Security Management 2/2003

Moderní přístupy k řízení projektů a struktur IT

Zejména rozsáhlé projekty IT mají problémy – opožďují se, nebo neplní cíle, kvůli kterým byly realizovány nebo se nakonec ukáže, že cena, kterou jsme zaplatili za dosažení cílů, je příliš velká k rozumnému zdůvodnění této investice. Všechny problémy se točí kolem jednoho či více hlavních faktorů projektů: funkčnosti .... Pokračování (PDF/284KB)
Příspěvek na 4. bankovním IT fóru konaného 24.-25.9. 2002 v Praze

Ať žijí výběrová řízení!

Hned na úvod chci říci, že ten název myslím ironicky. V každé lepší knížce o systémové integraci u nás nalezneme kapitolu zabývající se výběrem IS nebo jeho dodavatele. Podle erudice, nadšení a zkušeností pisatele se zde popisuje více či méně sofistikovaný systém, který má umožnit výběr toho nejlepšího a nejvýhodnějšího na trhu... Pokračování (PDF /137KB)
Vyšlo v časopise Data Security Management 1/2002


Řízení rizik na rozsáhlých projektech

Presentace je zde (PDF/479KB)
Příspěvek na 3. bankovním IT fóru konaného 30.-31-října 2001 v Praze.


Řízení rizik v rozsáhlých projektech

Současné období vývoje firem vyžaduje maximální flexibilitu a včasné reagování na změny tržního prostředí. Nejlépe je schopna tak dynamické prostředí obsloužit projektová struktura zavádění změn. Nicméně velké projekty narážejí na velké problémy, které poměrně často znehodnocují obrovské investice do nich vložené.
Zejména schopnost předpovídání a plánovaní rizik na straně jedné a schopnost vzniklá rizika eliminovat, odlišuje dobré systémově integrační společnosti od těch druhých.... text ve sborníku zde - PDF / 165KB
Příspěvek na konferenci Systémová integrace v Praze v cervnu 2001

Jak mít lepší sex díky IT

Vlastně tento článek sem nepatří, protože nikdy publikován nebyl, třebaže jsem ho psal na zakázku jednoho renomovaného časopisu v r. 2000. Bohužel, článek byl pro časopis příliš dlouhý a mně se nechtělo ho zkracovat.

Tak teď si ho můžete přečíst alespoň tady .. (PDF / 151KB).

Jak zavést GPRS účtování

Co znamená GPRS pro mobilního operátora na sklonku 20. století je docela jasné: poskytnout svým klientům službu, která skokem znásobí možnosti datových komunikací a přístupu na internet. Uživatelé mobilních telefonů poprvé v historii dostávají od svého operátora nejen nástroj pro přenos hlasu, ale ... Pokračování (PDF /167KB)
Psáno pro webové stránky Radiomobilu v r. 2000, ale vyšlo to také ve DSM 5/2000

Musí být náklady na IT tak vysoké?

Každoročně rostou náklady na IT velkých firem - zpravidla rychleji, než jejich produktivita. To dělá starosti nejen finančním manažerům. Tento jev není typický jen pro ekonomiku České republiky či pro rozvíjející se ekonomiky Střední a Východní Evropy..... Pokračování (PDF /229KB)
Vyšlo v Data Security Management 5/1998


Co to je P.S.K. Wien?

Poštovní spořitelna Vídeň, P.S.K. nebo Die Österreichische Postsparkasse, byla založena roku 1883 panem dr. Georgem Cochem jako c. k. Rakouský poštovně spořitelní úřad. V této době byla situace v Rakousku v oblasti bankovnictví podobná situaci u nás dnes. Vedle velmi malého počtu komerčních bank, které ...Pokračování (PDF /91KB).
Vyšlo v Poštovním kurýru č. 6 v r. 1992

Evropské poštovní bankovnictví

Poštovní bankovnictví, tj. prodej bankovních produktů prostřednictvím sítě pošt, je velmi prosperující druh drobného bankovnictví. Jde o bankovnictví pro střední vrstvy obyvatelstva a malé a střední podniky, které právě tento okruh zákazníků potřebuje: na platební styk, žirové a vkladové služby, vedení účtů a běžné úvěry a půjčky...Pokračování (PDF /82KB). Vyšlo v Poštovním kurýru č. 3 v r. 1992

Historie IT

Prapůvod počítačů kladou historikové VT hluboko do minulosti. Jedním z prvních nástrojů ulehčujícím lidem počítání byla plochá destička s rovnoběžnými vrypy, po které počtář posunoval oblázky (latinsky se oblázek řekne "calkulus"). Dalším vývojovým milníkem na cestě k moderním počítačům byl objev skotského matematika Johna Napiera z r.1614; objev logaritmů s přirozeným základem,...Pokračování ..(PDF/395KB).
Pro ty, kteří se zajímají o historii IT jeden užitečný odkaz http://www.computerhope.com/history/


 

Návrat na hlavní stránku